Updated manage-it-deployments-of-office-365-proplus.txt

Jan Fredrik Gundersen authored
revision 15bb19890944740995a13b7f0d606cc1459826d1
kapittel-1-manage-user-driven-client-deployments/manage-it-deployments-of-office-365-proplus
# Manage IT deployments of Office 365 ProPlus
_Manage deployment, manage streaming updates, use the Office deployment tool and customise deployment_

___

### Manage deployment
En viktig faktor for å lykkes er å ha en konkret plan for hvordan Office 365 ProPlus skal rulles ut. Skal brukerene installere det selv fra Office 365 portalen eller skal det rulles ut sentralt?

**Installere selv:**
Å installere selv krever lite administrasjon, men det gir IT-avdelingen mindre oversikt

For å installere selv logger man inn på portal.office.com, velger "Install now"
![Install](images/2016-03-01.png)

Office 2016 ProPlus [streames](https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219420(v=office.15).aspx) nå og installeres. Trykker man på "Other installs" kan man velge et annet språk og 32/64-bit installasjon

**OBS:** Det er viktig at brukerene er lokal administrator på maskinene om de skal få installere selv.

**Kontrollert installasjon:**
Med en kontrollert installasjon (utrulling av programvaren) kan man definere og ha oversikt over følgende:
- Hvilke Office-programmer skal installeres?
- Hvordan behandles oppdateringer av programvaren?
- Hvilke maskiner er det installert på?
- Hvilke språk skal kunne installeres?

### Manage streaming updates
[https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219420(v=office.15).aspx](Streaming updates)
### Use the Office deployment tool and Customise deployment
Det første man gjør som administrator er å laste ned [Office Deployment Tool](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117)

Deretter må man lage en XML-fil som definerer installasjonen.
Denne XML-filen kan for eksempel se slik ut:
```xml```
Her spesifiserer vi stien der installasjonen ligger på, at det er en 32 bits installasjon, at det er norsk språk og at vi **ikke** vil ha med Access eller InfoPath
[Mer info om Deployment.xml](https://technet.microsoft.com/nb-no/library/jj219426.aspx)

Så kan man få denne installert på brukerenes maskiner ved hjelp av f.eks denne kommandolinjen:
```
\\server01\Office\setup.exe /configure \\server01\office\deployconfigfile.xml
```

Dersom man vil avinstallere kan man kjøre samme kommando men endre på XML-fila:
```xml```