Updated set-up-telemetry-and-reporting.txt

Erik Masdal authored
revision 3501fb4c6ab842f564dc22dbd2bb82679769748e
kapittel-1-manage-user-driven-client-deployments/set-up-telemetry-and-reporting
# 1.3 Set up telemetry and reporting
_Enable telemetry through Group Policy; set up telemetry service; report user issues;
interpret issues reported by telemetry dashboard; deploy telemetry agents to
legacy Office clients_

_____

### 1.3.1 Set up telemetry service
Office Telemetry Dashboard hjelper oss med å få innsyn i hvordan Office-løsningen blir benyttet i organisasjonen. Ved å ta i bruk Office Telemetry Dashboard får vi grafisk data som forteller oss om bruken av Office-klienter, Add-ins og dokumenter, eller informasjon om kompabilitetsproblemer og kristiske feil. For å sette opp Telemetry Service må vi ha en PC som er medlem av et domene. Oppsettet består av en rekke komponenter:

![2016-12-18-13_34_43-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-13_34_43-telemetrydashboard1-excel.png)

1. **Telemetry Agent** blir installert på klienter som kjører Office 2003/2007/2010, mens den allerede er installert på Office 2013/2016. Agenten sender periodisk data til en **delt mappe**.
2. En eller flere maskiner kjører **Telemetry Processor**, som prosesserer data fra den delte mappen og importerer dette til en **SQL database**.
3. **Telemetry Dashbord** som er et Excel-ark kobles opp til SQL database og fremstiller/visualiserer data for klienter.

For å sette opp dette finnes det en utrolig god veiledning på klienter som har agenten installert. Jeg har installert Office 2016 på min PC.

![2016-12-18-13_48_35-editing-kapittel-1-manage-user-driven-client-deployments_set-up-telemetry-and-re.png](images/2016-12-18-13_48_35-editing-kapittel-1-manage-user-driven-client-deployments_set-up-telemetry-and-re.png)

Dette gir oss en **Getting Started Guide.** Dermed er det egentlig bare å følge stegene som er spesifisert.

![2016-12-18-13_51_44-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-13_51_44-telemetrydashboard1-excel.png)

**Steg 1: Installasjon av SQL Express**

![2016-12-18-14_08_36-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-14_08_36-telemetrydashboard1-excel.png)

Starter med å laste ned SQL Express. Må spesifiserer at det må være SQL 2005 eller nyere.
- Velger _Express 64 bit_.
- Pakker ut filene til Default plassering.
- Velger _New SQL Server stand-alone installation_.
- Aksepterer _lisence terms_.
- Under Feature selection velger vi Default.
- Under Instance Configuration endrer vi navn på Named Instance og Instance ID til noe annet. Jeg velger TELDASH.
- Under Server Configuration velger vi Default
- Under Database Engine Configuration må vi sørge for at det er satt til Windows authentication mode. siden Mixed mode ikke fungerer for Telemetry Dashboard.

![2016-12-18-14_03_28-sql-server-2014-setup.png](images/2016-12-18-14_03_28-sql-server-2014-setup.png)

**Steg 2: Installasjon av Telemetry Processor**
> NB! Hvis man ikke er medlem av et domene får man ikke installert Telemetry Processor.

![2016-12-18-17_16_16-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-17_16_16-telemetrydashboard1-excel.png)

Ved å trykke på _Install Telemetry Processor on this computer_ starter vi installasjon og konfigurasjon på PC-en. Selve installasjonen er rask, og deretter starter konfigurasjon av SQL database og den delte mappen.

Det første er å spesifisere SQL Server, og oppretter en ny database på denne. Vi får spørsmål database-rolle, og velger at denne skal være _default_.

![2016-12-18-17_25_33-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png](images/2016-12-18-17_25_33-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png)

Det andre er å spesifiere den delte mappen. Derfor må vi først å opprettet en nettverksmappe. Jeg har lagd en mappe som heter _TELSHARE_. Rettigheter til denne delte mappen settes automatisk når vi velger Yes på pop-up.

![2016-12-18-17_27_34-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png](images/2016-12-18-17_27_34-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png)

Overview of Office Telemetry: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj863580.aspx

**Steg 3: Distribuere Telemetry Agent**
Dette er beskrevet i _1.3.5 Deploy telemetry agents to legacy Office clients_

![2016-12-18-14_39_01-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-14_39_01-telemetrydashboard1-excel.png)

**Steg 4: Konfiguerere Telemetry Agent**
Dette er beskrevet i _1.3.2 Enable telemetry through Group Policy_

![2016-12-18-17_17_26-telemetrydashboard1-excel.png](images/2016-12-18-17_17_26-telemetrydashboard1-excel.png)

**Steg 5: Kobler oss til database**
Nå gjenstår det bare å koble oss opp mot database for å hente inn informasjon.

![2016-12-18-17_28_01-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png](images/2016-12-18-17_28_01-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png)

Dermed vil vi få opp Telemetry Dashboard i Excel-arket. Nå er det ingen data til nå, så må vente en god stund (4-5 timer) før vi får litt data som vi kan analysere.

![2016-12-18-17_34_27.png](images/2016-12-18-17_34_27.png)

### 1.3.2 Enable telemetry through Group Policy
Laster ned ADMX/ADML Templates for [Office 2013](http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=257051) / [Office 2016](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49030). Pakker ut filene, og legger dem på riktig plassering. Jeg benytter Local Policy på min stasjonær.

![2016-12-18-13_08_03-policydefinitions.png](images/2016-12-18-13_08_03-policydefinitions.png)

Går til: **User Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office <ÅR>\Telemetry Dashboard.** Hvor vi bytter ut <ÅR> med 2013 eller 2016.

![2016-12-18-13_09_15-deploy-telemetry-dashboard.png](images/2016-12-18-13_09_15-deploy-telemetry-dashboard.png)

Dette gir oss muligheter til å endre på syv ulike Templates.

![2016-12-18-15_40_14-local-group-policy-editor.png](images/2016-12-18-15_40_14-local-group-policy-editor.png)

- **Turn on telemetry data collection:** Slår på innsamling av data.
- **Turn on privacy settings in Office Telemetry Agent:** Velger om enkelte filer skal skjules for bruker som benytter Telemetry Dashboard. Det vil være filnavn, filsti og tittel.
- **Turn on data uploading for Office Telemetry Agent:** Setter på at Telemetry Agent skal sende data periodisk til den delte mappen.
- **Specify the UNC path to store Office Telemetry Agent:** Spesifiserer UNC-stien til den delte mappen hvor data skal sendes.
- **Specify custom tags for Office telemetry data:** Kan spesifisere noen "tags" som blir snappet opp inne i Telemetry Dashboard.
- **Office solutions to exclude from Office Telemetry Agent reporting:** Kan ekskludere Office-løsninger som ikke skal sendes rapportering på.
- **Office applications to exclude from Office Telemetry Agent reporting:** Kan ekskludere Office-programmer som ikke skal sendes rapportering på.

Use Group Policy to enable and configure Telemetry Agent: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219431.aspx#agentpolicy

### 1.3.3 Report user issues
Office Telemetry Log er en lokal logg som er innebygd i Office 2013/2016. Denne kan vi bruke for å sjekke problemer på en spesifikk klient, uten at vi har en sentralisert løsning på dette. For å åpne denne kan vi søke etter Telemetry Log...

![2016-12-18-12_50_06-editing-kapittel-3-configure-exchange-online-and-skype-for-business-online-for-e.png](images/2016-12-18-12_50_06-editing-kapittel-3-configure-exchange-online-and-skype-for-business-online-for-e.png)

Her kan vi se hvilken bruker/klient informasjonen gjelder, samt informasjon om problemer med Office-løsning.

> NB! Det er viktig at en applikasjon må benyttes før det kan rapporteres.

![2016-12-18-15_57_39-telemetrylog1-excel.png](images/2016-12-18-15_57_39-telemetrylog1-excel.png)

### 1.3.4 Interpret issues reported by telemetry dashboard
For å tolke problemer som blir rapportert må vi benytte oss av Telemetry Dashboard og data/informasjon som er rapportert. Derfor finnes det noen ulike seksjoner når vi åpner. Det første er oversikten som består av:
- **Documents:** Antall stabile/ustabile dokumenter.
- **Solutions:** (antall stabile/ustabile)
- **Office Deployment Trends**

![2016-12-18-17_34_27.png](images/2016-12-18-17_34_27.png)


Det er også en god del andre faner, hvor vi kan drille oss nedover i data.

![2016-12-18-17_54_39-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png](images/2016-12-18-17_54_39-teldash-on-desktop-qee7vo2-virtual-machine-connection.png)

- **Documents:** Success, Trends, Critical, Informative
- **Solutions:**
- **Deployments Inventory:** Antall deployments på tvers av versjoner.
- **Custom reporting:** Her kan vi utnytte potensialet til det fulle med å lage helt egendefinerte rapporter.

### 1.3.5 Deploy telemetry agents to legacy Office clients
Som tidligere nevnt har Office 2013 og Office 2016 allerede Telemetry Agent innebygd. I tilfeller hvor man benytter eldre versjoner av Office 2003/2007/2010 må vi installere denne agenten. Under Steg 3 på Telemetry Dashboard finner vi en lenke til MSI-fil.

Denne kan distribueres på mange metoder, som f.eks med Script, GPO eller [distribusjonssystemer som SCCM](https://blogs.technet.microsoft.com/office_resource_kit/2012/11/28/deploy-telemetry-agent-by-using-system-center-configuration-manager/).