Updated create-and-manage-external-contacts-resources-and-groups.txt

Jan Fredrik Gundersen authored
revision 5a2c9ce4312b065c7c06f13a540e8ebbf6b7a0d6
kapittel-3-configure-exchange-online-and-skype-for-business-online-for-end-users/create-and-manage-external-contacts-resources-and-groups
# Create and manage external contacts, resources and groups
_Create and manage resource mailboxes, create shared mailboxes, create external contacts, assign additional email address to contacts, create and manage distribution list and members and delegate permissions using the web UI and Windows PowerShell_

___

### Create and manage resource mailboxes
En resource mailbox kan være et møterom som kan bookes eller utstyr som kan lånes, f.eks en projektor.

**Web-UI**
1. Logg inn i Exchange Admin Center
2. Naviger til **recipients** og velg **resources**
3. Klikk på '**+**'-tegnet og velg room eller equipment mailbox.
![Resources](images/resources.jpg)
4. Fyll inn navn og epostadresse og klikk **save**.

**PowerShell**
```PowerShell
# Oppretter møterom med navn Møterom 1
New-Mailbox -Name "Møterom 1" -Alias "moterom1" -Room

# Oppretter utstyr (projektor)
New-Mailbox -Name "ASUS Projektor (1080p)" -Alias "asus_projektor" -Equipment
```
For både møterom og utstyr kan man velge om det automatisk skal godtas/avslås og hvor lenge før man kan booke og hvor lenge man kan beholde det:

![proj.jpg](images/proj.jpg)

```PowerShell
# Endrer alle møterom til å kun godta møter i arbeidstiden, på maks 8 timer.
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'RoomMailbox')} | Set-CalendarProcessing -ScheduleOnlyDuringWorkHours $true -MaximumDurationInMinutes 480
```

### Create shared mailboxes
En shared mailbox er en mailboks som flere brukere kan lese/sende fra.

**Web-UI**
1. Logg inn i Exchange Admin Center
2. Naviger til **recipients** og velg **shared**
3. Klikk på '**+**'-tegnet
4. Skriv inn **visningsnavn** og **epostadresse**. Velg hvilke personer som skal ha tilgang.
![Shared mailbox](images/shared.jpg)

**PowerShell**
```PowerShell
# Oppretter en shared mailbox
New-Mailbox -Name "Sentralbordet" -Alias "Sentralbordet" -Shared -PrimarySmtpAddress info@hyperstellar.no

# Oppretter en distribusjonsgruppe med to medlemmer
New-DistributionGroup -Name "sentralbordet_mail" -Members janfredrik@clap.no,mats@clap.no -Type "Security"

# Gir gruppen tilgang til å lese fra postboksen
Add-MailboxPermission "Sentralbordet" -User "sentralbordet_mail" -AccessRights FullAccess -InheritanceType All

# Gir gruppen tilgang til å sende fra postboksen
Add-RecipientPermission "Sentralbordet" -Trustee "sentralbordet_mail" -AccessRights SendAs
```

### Create external contacts
### Assign additional email address to contacts
### Create and manage distribution list
### Create Members and delegate permissions