• 0b63e46b63f674cb402855708e918b73?s=80&d=mm

  Changes from dagslettebo

  dagslettebo - over 3 years ago (Dec 21, 2016, 9:47 PM)
  test
 • Changes pending approval
   Looks like something's not quite right here.. We've been notified of the issue, and will get back to you soon.
   annet/install-sharepointonline
   #### Install SharePoint Online Management Shell
   SharePoint Online Management Shell er en Windows PowerShell modul. Vi bruker denne modulen til å administrere SharePoint Online brukere, Sites, Site Collections og organisasjon fra kommandolinje istedenfor fra administrator grensesnittet. Modulen bruker verb-substantiv, på samme måte som vanlig PowerShell (Eks: Get-SPOSite).

   For at vi skal kunne benytte oss av kommandoene må vi først installere SharePoint Online Management Shell, deretter koble oss opp mot vår Office 365.

   Introduction to the SharePoint Online Management Shell: https://technet.microsoft.com/nb-no/library/fp161388.aspx

   **1. Installere Windows Management Framework 3.0.**
   Jeg har WMF 5.0, så jeg slipper å gjennomføre dette steget. Hvis du ikke har Windows Management Framework bør du enten laste ned [Versjon 4](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855) eller [Versjon 5](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48729)

   **2. Installere SharePoint Online Management Shell**
   Du finner installasjonsfilen til SharePoint Online Management Shell [her](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588). Du må velge riktig versjon for din PC, og deretter er installasjonen er rett frem.
   ![2016-02-01-13_24_48-sharepoint-online-management-shell-setup.png](images/2016-02-01-13_24_48-sharepoint-online-management-shell-setup.png)

   **3. Bruker SharePoint Online Management Shell til å koble oss til Office 365**
   Går på _Start_ > _SharePoint Online Management Shell_
   ![2016-02-01-13_33_08-start-menu.png](images/2016-02-01-13_33_08-start-menu.png)

   Åpner SharePoint Online Management Shell
   ![2016-02-01-13_33_31-create-sharepoint-site-collection-penflip.png](images/2016-02-01-13_33_31-create-sharepoint-site-collection-penflip.png)

   Skriver følgende kommando for å koble meg opp mot Office 365
   ```
   Connect-SPOService -Url https://-admin.sharepoint.com -Credential @.onmicrosoft.com
   ```

   For å sjekke at vi ble innlogget og fikk tilgang til ressursene vi har liggende på Office 365 kan vi bruke følgende kommadndo for å hente ut alle Sites.
   ```
   Get-SPOSite
   ```
   ![2016-02-01-13_45_58-sharepoint-online-management-shell.png](images/2016-02-01-13_45_58-sharepoint-online-management-shell.png)

   Suksess! Nå er vi klare for å administrere Office 365 med PowerShell videre.

   Vil du se hvilke kommandoer vi kan benytte med denne PowerShell-Modulen, kan vi enkelt gjøre dette med:
   ```
   # Verifiserer at modulen er importert
   Get-Module

   # Henter alle cmdlets for modulen
   Get-Command -Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell
   ```

   ![allspocmdlets.png](images/allspocmdlets.png)


   **Interessert i å lese mer?**
   Introduction to the SharePoint Online Management Shell: https://technet.microsoft.com/nb-no/library/fp161388.aspx
   SharePoint Online kommandoer: https://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161397.aspx
   Mer om SharePoint Online Mangement Shell: https://support.office.com/en-us/article/Introduction-to-the-SharePoint-Online-Management-Shell-c16941c3-19b4-4710-8056-34c034493429?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

   Hallo
   kapittel-2-provision-sharepoint-online-site-collections/create-sharepoint-site-collection
   # 2.2 Create SharePoint site collection
   _Set SharePoint Online site collection administrator; set resource quota and warning
   level and automatic adjustment of site collection sizes; set storage quota for site
   collection and configure name and URL of site collection using the web UI and
   Windows PowerShell_

   ___

   Når vi skal benytte PowerShell opp mot SharePoint Online må vi sørge for at følgende er gjennomført på forhånd: [Install SharePoint Online Management Shell.](https://www.penflip.com/Masdal/study-guide-enabling-office-365-services/blob/master/annet/install-sharepointonline.txt)

   ### 2.2.1 Create SharePoint Online Site
   **Web-UI**
   Logger oss inn på Admin Portal, og velger SharePoint under Admin Centers.
   ![2016-11-19-15_11_37-office-admin-center-home.png](images/2016-11-19-15_11_37-office-admin-center-home.png)

   Velger New > Private Site Collection
   ![2016-11-19-15_13_00-manage-site-collections.png](images/2016-11-19-15_13_00-manage-site-collections.png)

   Skriver inn informasjon for Site Collection.
   ![2016-11-19-15_14_39-manage-site-collections.png](images/2016-11-19-15_14_39-manage-site-collections.png)

   Ser at Site Collection starter å bli opprettet.
   ![2016-11-19-15_15_07-manage-site-collections.png](images/2016-11-19-15_15_07-manage-site-collections.png)
   ![2016-11-19-15_36_21-first-site-collection-hjemmeside.png](images/2016-11-19-15_36_21-first-site-collection-hjemmeside.png)

   **PowerShell**

   ```
   # Kobler oss opp mot SharePoint Online
   Connect-SPOService -Url https://-admin.sharepoint.com -Credential (Get-Credential)

   # Oppretter en ny Site Collection
   New-SPOSite -Url https://.sharepoint.com/sites/mysecondcollection -Owner erik@.onmicrosoft.com -StorageQuota 100 -Title "My second site collection"

   # Henter Site Collections
   Get-SPOSite
   ```

   Tester

   Ser at vi henter ut våre Site Collections. Kan se at den vi nettopp opprettet er listet opp.
   ![2016-11-19-15_31_30-administrator_-windows-powershell-ise.png](images/2016-11-19-15_31_30-administrator_-windows-powershell-ise.png)

   I kommandoene ovenfor benyttet vi ikke -Template som parameter og derfor må vi velge hvilket område Site Collection skal være første gang går inn på denne.

   ```
   # Henter ut alle eksisterende Templates
   Get-SPOWebTemplate
   ```
   ![2016-11-26-15_12_53-administrator_-sharepoint-online-management-shell.png](images/2016-11-26-15_12_53-administrator_-sharepoint-online-management-shell.png)

   Dermed kan vi benytte **'Name'** for å spesifisere hvilken Template vi skal bruke. I eksempelet nedenfor oppretter vi et Gruppeområde.
   ```
   # Oppretter Site Collection, som er et gruppeområde (STS#0)
   New-SPOSite -Url -Owner -Title -Template STS#0 <br>```<br><br>### 2.2.2 Set SharePoint Online site collection administrator<br>**Web-UI**<br>Når vi oppretter ny Site Collection, eller vi redigerer en eksisterende velger vi Administrator for Site Collection. Her kan vi søke opp brukere som er knyttet til Tenant.<br>![2016-11-26-13_03_50-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-13_03_50-manage-site-collections.png)<br>![2016-11-26-13_04_13-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-13_04_13-manage-site-collections.png)<br><br><br>Manage administrators for a site collection: https://support.office.com/en-us/article/Manage-administrators-for-a-site-collection-9a7e46f9-3fc4-4297-955a-82cb292a5be0?ui=en-US&rs=en-US&ad=US<br><br>**PowerShell**<br>```<br># Setter Site Collection Administrator<br>Set-SPOUser -site $SiteCollURL -LoginName $SiteCollectionAdmin -IsSiteCollectionAdmin $True<br><br># Endrer Primary Site Collection Administrator<br>Set-SPOSite -Identity $SiteCollURL -Owner $NewSiteAdmin -NoWait<br>```<br>SharePoint Online: Add Site Collection Administrator using PowerShell: http://www.sharepointdiary.com/2015/08/sharepoint-online-add-site-collection-administrator-using-powershell.html<br><br><br>### 2.2.3 Set resource quota and warning level<br>**Web-UI**<br>Resource Quota har som mål å sørge for at alle Site Collections skal ha bra ytelse. Enkelte Site Collections kan ha behov for mer ressurser enn andre. Resource Quota er derfor en vekting av hvilke sider som skal ha bedre ytelse og performance enn andre.<br><br>Under _SharePoint Admin Center > Site Collections_ kan vi velge å sette/endre denne verdien.<br>![2016-11-26-13_19_29-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-13_19_29-manage-site-collections.png)<br>![2016-11-26-13_21_58-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-13_21_58-manage-site-collections.png)<br><br>Manage SharePoint Online server resource quotas for sandboxed solutions: limits:https://support.office.com/en-us/article/Manage-SharePoint-Online-server-resource-quotas-for-sandboxed-solutions-90e4eaaa-899a-48d6-b850-f272366bf8cc<br><br>**PowerShell**<br>Bruker Set-SPOSite med parameter:<br>- _Identity_: URL til Site Collection som vi ønsker å endre verdi på.<br>- _ResourceQuota_: Hvor mange ressurser en Site Collection skal få. Ressurser skal sørge for at alle Site Collections skal ha bra ytelse. Enkelte Site Collections kan ha behov for mer ressurser enn andre.<br>- _ResourceQuotaWarningLevel_: Hvilken prosent (%) er grense for at administrator blir varslet på epost.<br><br>```<br># Setter Resource Quota og Warning<br>Set-SPOSite -Identity https://<tenant>.sharepoint.com/<url> -ResourceQuota 300 -ResourceQuotaWarningLevel 80<br>```<br><br>Set-SPOSite: https://technet.microsoft.com/nb-no/library/fp161394.aspx<br><br>### 2.2.4 Set automatic adjustment of site collection sizes<br>**Web-UI**<br>Under SharePoint Admin Center finner vi Settings. Her kan vi velge om størrelse på Site Collection skal skje automatisk eller Administrator skal sette manuelle størrelser. Settes denne til Manual, må vi selv gå inn på hver enkelt Collection for å sette Storage Quota.<br>![2016-11-26-13_47_06-https___emasdal-adminsharepointcom__layouts_15_online_tenantsettingsaspx.png](images/2016-11-26-13_47_06-https___emasdal-adminsharepointcom__layouts_15_online_tenantsettingsaspx.png)<br><br>**PowerShell**<br>```<br>PowerShell<br>```<br><br>### 2.2.5 Set storage quota for site collection<br>Har vi satt verdi som er nevnt i **2.2.4 Set automatic adjustment of site collection sizes** til å være manual kan vi sette antall GigaByte per Site Collection.<br><br>> IMPORTANT: SharePoint Online now calculates storage in gigabytes (GB) instead of megabytes (MB) and only full integers are allowed. This does not affect your total storage in SharePoint Online.<br><br>Under SharePoint Admin Center finner vi Settings.<br>![2016-11-26-14_31_18-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-14_31_18-manage-site-collections.png)<br><br>Kan sette både Storage Quota og Warning Level.<br>![2016-11-26-13_59_05-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-13_59_05-manage-site-collections.png)<br><br>Manage site collection storage limits: https://support.office.com/en-us/article/Manage-site-collection-storage-limits-77389c2c-8e7e-4b16-ab97-1c7103784b08<br><br>**PowerShell**<br>Bruker Set-SPOSite med parameter:<br>- _Identity_: URL til Site Collection som vi ønsker å endre verdi på.<br>- _StorageQuota_: Hvor mange GigaByte en Site Collection skal ha tilgjengelig.<br>- _StorageQuotaWarningLevel_: Hvilken prosent (%) er grense for at administrator blir varslet på epost.<br><br>```<br># Setter Storage Quota og Warning<br>Set-SPOSite -Identity https://<tenant>.sharepoint.com/<url> -StorageQuota 25 -StorageQuotaWarningLevel 80<br>```<br>Set-SPOSite: https://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161394.aspx<br><br>### 2.2.6 Configure name and URL of site collection<br>**Web-UI**<br>**PowerShell**<br>Benytter New-SPOSite for å opprette en ny Site Collection. For å konfigurere navn og URL for denne er det følgende parametere som er viktig:<br>```<br>-Url https://<tenant>.sharepoint.com/<URL-NAVN><br>-Title <NAVN-PÅ-SITE-COLLECTION><br>```<br><br>Benytter Set-SPOSite for å gjøre endringer på en allerede eksisterende Site Collection<br>```<br># Spesifierer en Tittel for en bestemt Site Collection<br>Set-SPOSite -Identity https://<tenant>.sharepoint.com/sites/mysecondcollection -Title "AnotherName"<br>```<br>![2016-11-26-14_56_59-manage-site-collections.png](images/2016-11-26-14_56_59-manage-site-collections.png)<br><br><br> </div> </div> </div> </div> <script> var notesCallback = function() { if (!window.matchMedia || window.matchMedia("(min-width: 701px)").matches) { var doc_height = $(document).height(); var header_height = $('.navbar-penflip').outerHeight() + $('.main-nav').outerHeight(); var merge_height = doc_height - header_height; $('.merge-request-wrapper, .merge-request-discussion').css({'min-height':merge_height}); } } $('[data-mr-tab]').click(function(e){ e.preventDefault(); var clicked = $(e.currentTarget); $('.mr-tab').removeClass('active'); clicked.parents('li').addClass('active'); if (clicked.data('mr-tab') == 'discussion') { $('.merge-request-discussion').show(); $('.merge-request-changes').hide(); } else { $('.merge-request-changes').show(); $('.merge-request-discussion').hide(); } }) </script> <script> var merge_request = new MergeConflict({ log_error_url: "/Masdal/study-guide-enabling-office-365-services/merge-requests/23/log_error", automerge_check_url: "/Masdal/study-guide-enabling-office-365-services/merge-requests/23/automerge_check", automerge_force_check_url: "/Masdal/study-guide-enabling-office-365-services/merge-requests/23/automerge_check?force_check=true", commit_resolved_conflicts_url: "/Masdal/study-guide-enabling-office-365-services/merge-requests/23/commit_resolved_conflicts" }); </script> </div> </div> </div> <div class='footer'> <div class='footer-inner clearfix'> <div class='made-in-la'> <p>Penflip is made by <a href="https://twitter.com/madebyloren" target="_blank">Loren Burton</a><br> in Los Angeles, California</p> <div class='footer-share-wrapper'> <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Working on a book or writing project? Try Penflip for collaborative writing, version control and publishing" data-url="https://www.penflip.com">Tweet</a> <div class='fb-like' data-href='https://www.penflip.com/' data-layout='button_count' data-send='false' data-show-faces='false' data-width='200'></div> </div> </div> <ul> <h3>About</h3> <li><a href="https://www.penflip.com/penflip/team">Team</a></li> <li><a href="/pricing">Pricing</a></li> <li><a href="http://madebyloren.com/github-for-writers">Our Story</a></li> </ul> <ul> <h3>Quick Start</h3> <li><a href="https://www.penflip.com/Penflip/help/blob/master/writing/Markdown.txt">Markdown</a></li> <li><a href="https://www.penflip.com/Penflip/help/blob/master/getting-started/GeneralOverview.txt">Penflip Basics</a></li> <li><a href="https://www.penflip.com/Penflip/help/blob/master/working-offline/WorkingOffline.txt">Working Offline</a></li> </ul> <ul> <h3>Support</h3> <li><a href="/help">Help</a></li> <li><a href="/penflip/alpha/discussions">Feedback</a></li> <li><a href="/legal">Terms & Privacy</a></li> </ul> <ul> <h3>Connect</h3> <li><a href="mailto:loren@penflip.com">Email</a></li> <li><a href="https://twitter.com/PenflipApp" target="_blank">Twitter</a></li> </ul> </div> </div> <div id='fb-root'></div> <script src='//platform.twitter.com/widgets.js' type='text/javascript'></script> </div> </body> </html>