Updated document.txt

miniops authored
revision 626953ca5f6864cf91bbbcf874f3185017d8a4bd
document
### Welcome to your project!

- Brush up on Markdown: http://daringfireball.net/projects/markdown/basics
- Learn about Penflip: [penflip.com/help](http://www.penflip.com/help)
- Talk to a person: support@penflip.com
Què és el Projecte miniops?

El Projecte miniops de l'IOC neix amb la voluntat d'oferir a tothom continguts
oberts de qualitat sobre temes relacionats amb la xarxa i l'actualitat.

El projecte es composa de cursos en línia i contingut obert, és a dir, sempre accessibles des de la pàgina web [miniops.ioc.cat](http://miniops.ioc.cat/), a la disposició de tota la comunitat educativa i de qualsevol persona que vulgui formar-se de manera autònoma.

Els cursos / que inclou / que comprèn el projecte / del projectem / s'organitzen en tres eixos temàtics / categories temàtiques: [Xarxa, Món, Coses](http://miniops.ioc.cat/miniops.html)

* Xarxa : centrats en Internet i el seu ús.
* Món : de caire humanistic sobre temes actuals.
* Coses : centrats en / l'execució/ la realització/ d'un producte dins de la filosofia "fes-ho tu mateix" (DIY)


### Com són els cursos del Projecte miniops?

* Els cursos : són autoformatius, sense presència visible del professorat.
* Els temes: són poc escolars i de caire transversal.
* La durada: són cursos de 15h o de 20h.
* Els continguts: són essencials, breus i visualment atraients. S'organitzen linialment en un nombre reduït de passos. La rellevància dels continguts i el seu nexe amb l'actualitat és .... xxx ? fonamental ???... en l'enfocament dels cursos.
* La interacció entre els estudiants: es fa a través de / té lloc en / les propostes / de fils de fòrum /?creades/plantejades?/ amb la intenció / l'objectiu de generar / de formar / una comunitat d'aprenentatge entre ells. No es basen en activitats tancades o tests de progressió.
* Els fils de fòrum: s'hi fan /contenen / són / propostes de treball no tancades, tot posant l'accent en qüestions que facilitin la comprensió i l'aprenentatge a través de la reflexió, la discussió i l'intercanvi de coneixement entre els estudiants.
* El projecte final: la seqüència de continguts dels cursos conflueix en l'elaboració d'un projecte final que generalment és individual però que es construeix en comunitat a mesura que l'estudiant va avançant en els passos i els fils de fòrum.
* El disseny pedagògic es basa en un guiatge invisible per part del professorat amb l'objectiu que els participants ---??se sentin ells mateixos--?? i s'impliquin /al màxim/ en el treball col·laboratiu.


### Com es poden utilitzar el cursos del Projecte miniops?
¿ / A qui s'adrecen els cursos del Projecte miniops? //

¿ /Qui pot accedir als cursos i com els pots utilitzar?

Tothom / A tothom / : són sempre accessibles des del web, sense necessitat de registrar-s'hi.
(Animem... a accedir-hi al) El professorat de secundària o d'altres etapes educatives hi pot accedir lliurement i els pot utilizar totalment o parcial a les aules de qualsevol centre educatiu. Els principis metodològics que regeixen els minips son vàlids tant en l'ensenyament presencial com en el virtual, és a dir, un ensenyament de qualitat, crític, autònom i col·laboratiu.
Els continguts i les propostes de fil de fòrum són replicables a l'aula presencial, ara bé, la possibilitat d'interacció no s'ha desenvolupat en el web.

### Com s'utilitzen el cursos del Projecte miniops a l'IOC?

En els estudis de Graduat en educació secundària (GES) s'ofereixen els miniops durant els períodes de vacances intertrimestrals. Els estudiants que s'hi inscriuen tenen la possibilitat d'acreditar i convalidar mòduls optatius si participen activament en els fils de fòrum i lliuren i validen el projecte final del curs.